+ Tấm Cemboard là vật liệu nhẹ, hiện đại, thẩm mỹ cao, chiếm diện tích ít,