+ Tủ bếp Compact HPL chống nước 100%, độ bền cao chống rêu, mốc, kháng
+ Tủ bếp Compact HPL chống nước 100%, độ bền cao chống rêu, mốc, kháng
+ Tủ bếp Compact HPL chống nước 100%, độ bền cao chống rêu, mốc, kháng